1 split intro

TV-annonsering på 1-2-3

Før du tar kontakt for å kjøpe TV-reklame hos oss, kan det være lurt å ha tenkt litt på følgende:

1-2-3

1

Målgruppe

Hvilken målgruppe er det jeg ønsker å nå?

2

Budsjett

Hvilket budsjett har jeg til rådighet?

3

Periode

I hvilken periode ser jeg for meg å annonsere?

1 split content

Hva ønsker du med markedsføringen din?

Det er også lurt å ha noen tanker om hva du ønsker med annonseringen din. Ønsker du å fortelle en historie rundt merkevaren din, eller ønsker du først og fremst å knytte merkevarenavnet ditt til et av våre programmer? Ta kontakt – Vi hjelper deg med å finne den løsningen som passer ditt behov og din merkevare best.

1 split intro

Hvordan vi jobber

Fordelen ved å annonsere hos Discovery er at du kun betaler kun for de seerne du aller helst vil nå ut til. Og vi garanterer at du får det du har betalt for.

3 split sub tema

Andre aktører: GRP

Gross Ratings Point

Andre aktører benytter GRP-modellen, som betyr at du betaler for absolutt alle som ser reklamen din. Uansett hvilket kjønn eller hvilken alder seeren måtte ha. Dermed har du ikke kontroll på hvem du når, og heller ingen garanti for at du når de du helst ønsker.

Vår modell: TRP

Target Rating Points

Vi bruker TRP-modellen når vi selger annonseplass. Det betyr at vi kun tar betalt for de seerne du ønsker å nå, eksempelvis kvinner mellom 20-25 år. Alle andre som ser reklamen din, de blir bare bonus.

Optimalisering

Tett oppfølging underveis

Vi justerer kampanjene underveis og plasserer reklamene inn der de vil være mest effektive. Reklamekampanjen din tas ikke av lufta før vi har nådd alle de du ønsket å nå.

Maksimal effekt

8 reklamebærende TV-kanaler

Med 8 forskjellige reklamebærende TV-kanaler med ulik profil og målgruppe når vi ut bredt i den norske befolkningen. Vi fordeler ditt kampanjebudsjett mellom de ulike kanalene for å oppnå maksimal effekt.

1 split intro

Reklamefilm

Med en reklamefilm kan du effektivt fortelle den historien du ønsker for å bygge merkevaren din.

3 split sub tema

Lineær TV-reklame

Fortsatt bredest dekning

Fortsatt er det sånn at ingen andre medium kan måle seg med TV når det gjelder dekning og effektivitet, selv om det har blitt færre som ser på tradisjonelt lineær-TV. Det støttes av all forskning på området. For å få mest mulig ut av reklamekronene dine, bør du fortsatt ha TV-annonsering som en del av kampanjen din.

Endrede medievaner

Fortsatt effekt

Våre nye medievaner har ført til at vi ofte sitter med mobilen innenfor tett rekkevidde når vi ser på TV. Men det betyr ikke at folk «skrur seg av» i reklamepausen. Tvert imot er vår erfaring at TV-reklame har en kjempebetydning for netthandelen. Dette støttes også av forskningsrapporter, som viser at multitasking faktisk bidrar til at seerne i større grad agerer på reklamen de blir eksponert for.

1 split intro

Sponsorater

Sponsorater er en enkel og smart måte å få eierskap til våre programmer og låne verdiene de assosieres med. Om du ønsker at din merkevare knyttes til et av våre programmer.

Se eksempler

1 split intro

Annonsere på tv?

Ønsker du å booke en kampanje, eller kunne du tenke deg å høre mer om annonsering på våre kanaler?

Kontakt oss